Monica Giese  Jakobsen

Lærer Monica Giese Jakobsen

Dansk, samfundsfag

mo@eg-gym.dk
Troels Jakobsen

Lærer Troels Jakobsen

Historie, idræt

tr@eg-gym.dk
Ulla Jelver

Lærer Ulla Jelver

Matematik

uj@eg-gym.dk
Aja Møller Jensen

Lærer Aja Møller Jensen

Almen sprogforståelse, Mediefag, Tysk

aj@eg-gym.dk
Mads Christian  Jensen

Lærer Mads Christian Jensen

Almen sprogforståelse, engelsk, historie

mj@eg-gym.dk
Ole Jensen

Pedel Ole Jensen

oj@eg-gym.dk
Dorte Jonassen

Sekretær Dorte Jonassen

djo@eg-gym.dk
Torsten Jøhncke

Lærer, studievejleder og psykiatrivejleder Torsten Jøhncke

Almen sprogforståelse, tysk

to@eg-gym.dk
Paul Højbjerg Jørgensen

Lærer Paul Højbjerg Jørgensen

Fysik, matematik

pj@eg-gym.dk
Jes Sixtus Jørgensen

Lærer Jes Sixtus Jørgensen

Datalogi, informationsteknologi, matematik

jj@eg-gym.dk
Karen Marie Søndergaard  Jørgensen

Lærer Karen Marie Søndergaard Jørgensen

Historie, religion

km@eg-gym.dk
Kathrine Leth Jørnø

Lærer Kathrine Leth Jørnø

Kemi, Naturgeografi, Naturvidenskabeligt grundforløb

kx@eg-gym.dk