Valgfag

Både på gymnasiet og HF kan du tilføje forskellige valgfag til dit skema, og du får her et overblik over de mange muligheder - EG udbyder fx erhvervsøkonomi, musik, mediefag og psykologi. Du kan lade dine interesser guide dig, eller du kan tage hensyn til hvilke supplementer og opgraderinger, der understøtter din videre uddannelse.

Kunstneriske valgfag

IMG 0274
Mediefag
s. 42
s. 40
EN3A0244

På EG er der plads til, at du kan være kreativ! Du kan fx male, spille skuespil, synge, lave film eller kaste dig over design og arkitektur. Der stilles ikke krav til dine forudsætninger. Uanset om du maler som Picasso eller aldrig har holdt en pensel i hånden, så er du velkommen i billedkunst, og det tilsvarende gælder for de andre fag. Det vigtigste er, at du har lyst til at kaste dig ud i det kreative arbejde.

Alle kunstneriske valgfag er på C-niveau, og de er eksamensfag. Du skal angive et ønske om et kunstnerisk valgfag, når du søger om optagelse på gymnasiet. Som HF-elev står valget mellem mediefag eller idræt. Alle fagene kan desuden vælges som valgfag efter første år.

Billedkunst

Billedkunst omhandler kunst i bred forstand - fra renæssancemalerier til graffiti i byrummet. Du kommer til at arbejde analytisk, procesorienteret og innovativt med historiske kunstværker, arkitektur og andre billedmedier såsom pressefotos og computerspil. Vi undersøger forskellige billedverdener og får viden om, hvordan de bliver til. Du kommer til at løse opgaver ved hjælp af forskellige værktøjer, bl.a. fotoudstyr, computer og pensel. I billedkunsttimerne går vi også på udstillinger, samarbejder med kunstnere og skaber vores egne udstillinger.

Design og arkitektur

Hvis du har lyst til at tilegne dig ny viden om design og arkitektur, og på den baggrund få egne idéer, så skal du vælge dette fag. I design og arkitektur arbejder vi praktisk og teoretisk med at udforme og analysere fx logoer, emballage og plakater. Du lærer også at analysere og skitsere forslag til vores omgivelser, fx byrum og arkitektur, og at designe produkter såsom møbler af genbrugsmaterialer. I undervisningen vil du lære at bruge et digitalt billedprogram, og vi vil gennemgå forskellige teknikker til at bygge modeller.

Drama

I drama lærer vi både at skabe og forstå teater. Du lærer fagets teori, og samtidig tages der afsæt i din krop og stemme. Den praktiske del af faget vægtes højt, og i alle timer er der plads til grin og bevægelse. I løbet af året bevæger vi os fra øvelser og små projekter til rigtige forestillinger. Du kommer til at improvisere og træne at være på, og du bliver bedre til at arbejde i kreative processer og samarbejde tillidsfuldt. Vi skal også opleve professionelt teater, der kan inspirere os og give ideer til vores egne teaterstykker.

Mediefag

Hvis du vælger mediefag, kommer du til at arbejde med film - bagved og foran kameraet. Du bliver fortrolig med filmproduktionens faser - lige fra ideudvikling og storyboarding til optagelse og redigering. For at ruste dig til filmproduktion får en indgående viden om filmanalyse, og du kommer til at arbejde med både dokumentar- og fiktionsfilm. I løbet af året vil du få stillet en række opgaver, som løses i grupper. De leder frem til et større filmprojekt, som afslutter faget.

Musik

Er du vild med musik, og har du lyst til at blive dygtigere til at spille, synge og lytte, så er musikfaget noget for dig. Vi begynder helt fra grunden med både musikteori, stemmetræning og instrumentspil, og du vil blive overrasket over, hvor langt du kan nå på et enkelt år. Musikfaget træner din evne til at samarbejde, lytte, formidle og performe og giver dig således en række kompetencer, som du kan bruge i andre fag og i dit kommende arbejdsliv. Dertil kommer, at du får mulighed for at blive en del af skolens musikliv med arrangementer såsom Stjerne for en aften, Gymnasierock, forårskoncert, kor mm.

Sprog

DSC 0030-rettet op
EN3A0512

Sprog er din adgangsbillet til verden. I sprogfagene lærer du både at tale og skrive fremmedsprog, og du får kendskab til andre landes kultur og historie. Engelsk er obligatorisk både på STX og HF. Derudover kan du på STX vælge enten et fortsættersprog eller et begyndersprog.

Kinesisk - begyndersprog

Sprogkundskaber er i høj grad efterspurgte på arbejdsmarkedet. Danmarks årlige eksport til Kina er på over 50 mia. kr. og i fremtiden kan du blive en del af den succes. På EG kan du nemlig lære at tale kinesisk. Vi dykker ned i Kinas spændende sprog, kultur og landets lange historie. Vi taler om Kinas økonomiske vækst, om kommunisme, og vi ser film fra det store rige i Øst.

Italiensk - begyndersprog

Som det eneste gymnasium i Nordsjælland tilbyder EG italiensk som begyndersprog på A-niveau. Her får du mulighed for at stifte bekendtskab med et af Europas smukkeste sprog. Gennem arbejdet med tekster, film og nyhedsmedier får du viden om Italiens historie,geografi, politik og samfundsforhold. Samtidig får du indsigt i Italiens kultur i bred forstand: litteratur, kunst, musik, mode, design, men også omgangsformer mellem mennesker, således at du kan begå dig i den italienske kultur. I den daglige undervisning tager vi et par gange om året på ekskursioner fx museumsbesøg, en biograf- eller teatertur, og der er også tradition for en sprogrejse til Italien.

Spansk - begyndersprog

Det spanske sprog åbner dig op for hele den spansktalende verden. I temaforløb kommer du til at arbejde med bl.a. Spanien, Cuba, Mexico og den latinamerikanske befolkning i USA. Vi analyserer musiknumre som ’Despacito’, ser dokumentarer om narkobaroner og læser små tekster af spansktalende forfattere. I 2.g kan du glæde dig til en sprogrejse. Her nyder vi fx tapas på Ramblaen i Barcelona og træner det spanske sprog ude blandt befolkningen

EG tilbyder også:

 • Fransk - både fortsætter- og begyndersprog
 • Tysk - både fortsætter- og begyndersprog
 • Latin - begyndersprog

DM i sprog

På EG vil vi gerne udfordre eleverne og opfordre dem til at vise, hvad de kan. Derfor deltager skolen hvert år i DM i Sprog - en national, flersproget konkurrence for grundskolen og gymnasiet. Der dystes i sprogene fransk, spansk og tysk, og eleverne besvarer spørgsmål om grammatik, kultur og ordforråd.

Andre valgfag

EN3A3180
EN3A3544
EN3A8651

Udover kunstneriske fag og sprog udbyder EG en række andre valgfag, som kan brede din videnshorisont ud og tone din gymnasiale uddannelse i en specifik retning. Her kan du få en fornemmelse for de forskellige fag.

Naturvidenskabelige fag

 • Fysik
 • Kemi
 • Biologi
 • Naturgeografi
 • Informatik
 • Matematik
 • Idræt

Valgfagene giver dig bl.a. mulighed for at opjustere matematik til et B- eller A-niveau eller kaste dig over andre naturvidenskabelige fag. I fysik, kemi, biologi og naturgeografi beskæftiger du dig fra forskellige vinkler med naturen og naturlovene. I idræt på B-niveau kombineres fysisk aktivitet med teorier om krop, bevægelse og sundhed, og i informatik lærer du om it-udvikling i bred forstand fra idé over udvikling til brug.

Samfundsvidenskabelige fag

 • Erhvervsøkonomi
 • Samfundsfag

I de samfundsvidenskabelige valgfag drejer det sig helt overordnet om, hvordan mennesker udvikler og organiserer deres fælles virkelighed i en samfundsstruktur. I centrum er samfundsfag, som du kan få på B- og A-niveau, og EG udbyder desuden erhvervsøkonomi, hvor du analyserer virksomheder og lærer om samfundets markedsstrukturer.

Humanistiske fag

 • Filosofi
 • Psykologi
 • Religion
 • Retorik

Det handler om mennesket i de humanistiske fag, og alt det vi skaber som tænkende, handlende og følende væsner. Du kan fx blive klogere på verdens religioner, blive en blændende taler i retorik, eller du kan dykke ned i livets store spørgsmål i filosofi - såsom: Hvem er jeg? Hvad er lykke? Hvad er et godt samfund? Dertil kommer faget psykologi, hvor du bliver klogere på det menneskelige sind og forsøger at forstå menneskers forskellighed på baggrund af personlige, sociale og kulturelle faktorer.

Fysisk aktive fag

 • Dans
 • Idræt

Hvis du gerne vil beskæftige dig med bevægelse både praktisk og teoretisk, så er der rig mulighed for det, bl.a. ved at vælge idræt på B-niveau, hvor fysisk aktivitet kombineres med læring om krop, bevægelse og sundhed. Du har også en unik mulighed på EG for at vælge dans, et fag for alle som elsker at folde sig ud på dansegulvet. Undervisningen kommer rundt om mange forskellige stilarter – alt fra ballet til hiphop – og du bliver klogere på dansenes historiske og kulturelle baggrund.