Valgfag

Både på gymnasiet og HF kan du tilføje forskellige valgfag til dit skema. Her får du et overblik over de mange muligheder. EG udbyder fx musik, billedkunst, mediefag, psykologi og erhvervsøkonomi. Du kan lade dine interesser guide dig eller tage hensyn til hvilke valgfag, der understøtter dine uddannelsesdrømme.

Kunstneriske valgfag

Img 9720 lille
Img 0274
Img 8702
Img 1907
Forside retouched
Img 4128%20lille

På EG er der plads til, at du kan være kreativ! Mulighederne er mange, du kan fx male, spille skuespil, synge, lave film eller kaste dig over design og arkitektur. For alle fagene gælder det, at der ikke stilles krav til dine forudsætninger. Uanset om du maler som Picasso eller aldrig har holdt en pensel i hånden, så er du velkommen i billedkunst, og det tilsvarende gælder for de andre fag. Det vigtigste er, at du har lyst til at kaste dig ud i det kreative arbejde.

Du skal tilkendegive et ønske om et kunstnerisk valgfag, når du søger om optagelse. Du kan få alle fag - på nær dans, der først kan vælges som valgfag i 2. og 3.g.

Billedkunst

Billedkunst omhandler om kunst i bred forstand - fra renæssancemalerier til graffiti i byrummet. Du kommer til at arbejde analytisk og innovativt med historiske kunstværker, arkitektur og andre billedmedier såsom pressefotos og computerspil. Vi undersøger forskellige billedverdener og får viden om, hvordan de bliver til. Du kommer til at løse opgaver ved hjælp af forskellige værktøjer blandt andet fotoudstyr, computer og pensel. I billedkunsttimerne går vi også på udstillinger, samarbejder med kunstnere og skaber vores egne udstillinger.

Design og arkitektur

Hvis du har lyst til at tilegne dig ny viden om design og arkitektur og på den baggrund få egne idéer, så er dette fag noget for dig. I design og arkitektur arbejder vi praktisk og teoretisk med at udforme og analysere fx logoer, emballage og plakater. Du lærer også at analysere og skitsere forslag til vores omgivelser fx byrum og arkitektur og at designe produkter fx møbler af genbrugsmaterialer. I undervisningen vil du lære at bruge et digitalt billedprogram og vi vil gennemgå forskellige teknikker til at bygge modeller.

Dramatik

I dramatik lærer vi både at skabe og forstå teater. Du lærer fagets teori, og samtidig tages der afsæt i din krop og stemme. Den praktiske del af faget vægtes højt, og i alle timer er der plads til grin og bevægelse. I løbet af året bevæger vi os fra øvelser og små projekter til rigtige forestillinger. Du kommer til at improvisere og træner at være på, og du bliver bedre til at arbejde i kreative processer og samarbejde tillidsfuldt. Vi skal også opleve professionelt teater, der kan inspirere os og give ideer til vores egne teaterstykker.

Mediefag

Mediefag er for dig, der interesser dig for levende billeder og har lyst til at arbejde med film. Du kommer til at lave forskellige produktioner lige fra små, sjove filmprojekter optaget og redigeret på smartphonen til større produktioner lavet med mere seriøst filmudstyr. Filmene, vi laver, varierer også i format. Det kan fx være højspændte forfølgelsesscener, musikvideoer eller skæve kortfilm. I undervisningen vil du også blive trænet i at analysere film, for bliver du bedre til at analysere film, bliver du også bedre til at lave film…og omvendt.

Musik

Er du vild med musik, og har du lyst til at blive dygtigere til at spille, synge og lytte, så er musikfaget noget for dig. Vi begynder helt fra grunden med både teori, stemmetræning og instrumentspil, og du vil blive overrasket over, hvor langt du kan nå på et enkelt år. Musikfaget træner din evne til at samarbejde, lytte, formidle og performe og giver dig således en række kompetencer, som du kan bruge i andre fag og i dit kommende arbejdsliv. Dertil kommer, at du får mulighed for at blive en del af skolens musikliv.

Dans

På EG har du en unik mulighed for at vælge dans som valgfag. Er du vild med at bevæge dig og bruge kroppen, og elsker du at stå på dansegulvet, så kunne faget måske være noget for dig! Faget er henvendt til alle, både dig der aldrig har danset før og dig der har masser af danseerfaring. I løbet af året kommer vi rundt om mange forskellige dansestilarter - alt fra ballet til hiphop. Vi lærer faste koreografier, men vi skaber også vores egne danse. Du vil desuden få en viden omkring dansenes historiske og kulturelle baggrund.

Sprog

Det%20internationale%20korps%203 retouched%201500
Img 8900
Img 5961

Sprog er din adgangsbillet til verden. I sprogfagene lærer du både at tale og skrive på fremmedsprog, og du får kendskab til andre landes kultur og historie. Engelsk er obligatorisk både på STX og HF. Derudover kan du på STX vælge enten et fortsættersprog eller et begyndersprog.

EG tilbyder følgende sprog:

 • Fransk - både fortsætter- og begyndersprog
 • Italiensk - begyndersprog
 • Kinesisk - begyndersprog
 • Latin - begyndersprog
 • Spansk - begyndersprog
 • Tysk - både fortsætter- og begyndersprog

DM i sprog

På EG vil vi gerne udfordre eleverne og opfordre dem til at vise, hvad de kan. DM i Sprog er en glimrende lejlighed. Det er en national, flersproget konkurrence for elever i grundskolen og gymnasiet, som lærer fransk, tysk eller spansk. Eleverne skal besvare spørgsmål om grammatik, kultur og ordforråd, og sidste år løb EG med sejren i både spansk og tysk.

Andre valgfag

S.%2037 38%20%283%29
Andre%20valgfag%202
Img 0063

Udover kunstneriske fag og sprog udbyder EG en række andre valgfag, som kan brede din videnshorisont ud og tone din gymnasiale uddannelse i en specifik retning. Her kan du få en fornemmelse for de forskellige fag.

De naturvidenskabelige fag

 • Fysik
 • Kemi
 • Biologi
 • Naturgeografi
 • Informatik
 • Matematik
 • Idræt

Valgfagene giver dig bl.a. mulighed for at opjustere matematik til et B- eller A-niveau eller kaste dig over andre naturvidenskabelige fag. I fysik, kemi, biologi og naturgeografi beskæftiger du dig fra forskellige vinkler med naturen og naturlovene. I idræt på B-niveau kombineres fysisk aktivitet med teorier om krop, bevægelse og sundhed, og i informatik lærer du om it-udvikling i bred forstand fra idé over udvikling til brug.

De samfundsvidenskabelige fag

 • Samfundsfag
 • Erhvervsøkonomi

Sidst men ikke mindst er der de samfundsvidenskabelige valgfag, der helt overordnet drejer sig om, hvordan mennesker udvikler og organiserer deres fælles virkelighed i en samfundsstruktur. I centrum er samfundsfag, som du kan få på B- og A-niveau, og EG udbyder desuden erhvervsøkonomi, hvor du analyserer virksomheder og lærer om samfundets markedsstrukturer.

De humanistiske fag

 • Filosofi
 • Religion
 • Retorik
 • Psykologi

Det handler om mennesket i de humanistiske fag, og alt det vi skaber som tænkende, handlende og følende væsner. Du kan fx blive klogere på verdens religioner, blive en blændende taler i retorik, eller du kan kaste dig over livets store spørgsmål i filosofi såsom – Hvem er jeg? Hvad er lykke? Hvad er et godt samfund? Dertil kommer faget psykologi, hvor du bliver klogere på det menneskelige sind og forsøger at forstå menneskers forskellighed på baggrund af personlige, sociale og kulturelle faktorer.