En3a2955
En3a5166
En3a7475

Optagelse

Hvert år tager vi imod godt 400 nye elever på EG fordelt på gymnasiet og HF. Vil du være en af dem i 2019? På denne side kan du læse om optagelsen herunder om krav, prøver mm. Og du kan få et overblik over de valg, du skal træffe i forbindelse med din ansøgning.

Krav

For at blive elev på Espergærde Gymnasium og HF skal du aflægge folkeskolens afgangsprøve og desuden erklæres uddannelsesparat af UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning). Hvis du kommer fra en skole, hvor det ikke er muligt at aflægge folkeskolens afgangsprøve, skal du til en optagelsesprøve. Det er en mundtlig prøve i fire fag: dansk, engelsk, matematik og enten fysik-kemi eller et fortsættersprog. Får du at vide, at du ikke er uddannelsesparat, kan du anke afgørelsen og få en ny vurdering i form af en mundtlig prøve på gymnasiet i tre fag: dansk, engelsk og matematik.

For at blive optaget på den 2-årige HF fra 9. klasse skal du opnå mindst 4,0 i karaktergennemsnit i de lovbundne prøver blandt folkeskolens obligatoriske 9. klasseprøver. Derudover skal du have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9.klasse.

Vigtige datoer

Ansøgningsfristen for optagelse er 1. marts 2019.

Fornyet uddannelsesparathedsvurdering og optagelsesprøver finder sted 3. april.

Den endelige fordeling af elever afsluttes ca. 1. juni.

Valg

I forbindelse med din ansøgning om optagelse på gymnasiet eller HF, skal du vælge:

Gymnasiet:

  • Et kunstnerisk fag på C-niveau: Billedkunst, design og arkitektur, drama, mediefag eller musik
  • Et andet fremmedsprog: Fortsættersprog (tysk eller fransk) eller et begyndersprog (italiensk, kinesisk, latin eller spansk)

HF:

  • Et praktisk fag på C-niveau: Idræt eller mediefag

Helsingør Eliteidræts Akademi

Er du talentfuld idrætsudøver, og ønsker du at kombinere dine sportslige målsætninger med en skolegang på EG, så kan du søge om optagelse på Helsingør Eliteidræts Akademi (HEA). HEA optager udøvere af alle idrætsgrene og tilbyder træning i et miljø med andre talentfulde idrætsudøvere. Når du er HEA-elev går du i klasse med andre optagne på akademiet, og skolen tager hensyn til din sport. Du har skemalagt fri til at træne tirsdag og fredag morgen, får lovligt fravær ved deltagelse i idrætsaktiviteter og har en uddannelsesmentor tilknyttet, som sammen med HEA støtter dig i hverdagen.

Vælger du at blive HEA-elev skal du følge studieretningen med samfundsfag A og engelsk A.

Du kan hente et ansøgningsskema på HEA’s hjemmeside www.helsingortalentogelite.dk. Ansøgningsfristen er 1.marts.

For yderligere oplysninger kontakt Nathalie Ahl fra HEA på e-mail: nah01@helsingor.dk eller telefon: 41 86 96 47.

Team Danmark

Du har også mulighed for at blive optaget som Team Danmark-elev på Espergærde Gymnasium og HF, hvis du dyrker din sport på højt niveau. En Team Danmark-elev får støtte fra Team Danmark og kan vælge at tage sin stx-uddannelse på 4 år eller sin hf-uddannelse på 3 år, sådan at der i hverdagen både er plads til skole og sport.

Hvis du overvejer at satse professionelt på din sport, skal du søge Team Danmark, inden du søger optagelse på Espergærde Gymnasium og HF. Fristen ligger som regel i midten af januar.

Kontakt TeamDanmark-koordinator Torsten Jøhncke, hvis du vil vide mere om Team Danmark-ordningen på EG: to@eg-gym.dk

Datasikkerhed

EG behandler alle ansøgeres data i henhold til loven om datasikkerhed. Læs om regler og rettigheder i forbindelse med ansøgning her.