EN3A0034

En skole i topklasse

Vores mål og største ønske for eleverne er, at de får nogle fantastiske og lærerige år og drager fra EG med masser af livsmod og lyst til at tage en videregående uddannelse. Derfor gør vi os meget umage med at skabe en skole, som både fagligt og socialt er i topklasse.

Skolens værdigrundlag

På EG brænder vi for at skabe en skole med vægt på:

Faglighed
Du går på gymnasiet for at lære en masse, og det er vores mål at rykke dig mest muligt fagligt. Ambitionen er, at du får en samlet studiekompetence, der dækker over enkeltfaglig viden, almen dannelse, demokratisk indsigt og et globalt udsyn.

Engagement
EG er elevernes skole, og sammen med de andre elever er du med til at forme undervisningen og livet på stedet. Elever og lærere udvikler sammen læringsfællesskabet og skaber EG-ånden, som fornemmes i alle de begivenheder, som foregår i og uden for undervisningen.

Rummelighed
Gensidig tillid og respekt bliver vægtet højt på skolen, og undervisningen tager afsæt i den enkelte elevs udgangspunkt og udviklingsmuligheder. På EG er der plads til alle, og du kan byde ind med dine idéer og komme som den, du er.

Skolens vision

Vores vision er at være det bedste gymnasium for den enkelte og for verden omkring os. Det kan måske lyde abstrakt, men i virkeligheden er det ganske konkret. På daglig basis arbejder lærerne for, at den enkelte elev bliver klogere og dermed får lyst og kompetencer til at tage en videregående uddannelse. Samtidig vægter vi fællesskabet og arbejder for at skabe et miljø, hvor eleverne bliver hørt. Det sker dels i undervisningssammenhæng og dels i kraft af den omfattende elevaktivitet, som viser sig i elevrådet og de mange elevudvalg, som står for planlægningen af skolens væld af begivenheder.

De faglige, sociale og demokratiske kompetencer, som eleverne således tilegner sig, skulle gerne gøre dem til vidende og aktive samfundsborgere. På den måde danner og uddanner vi eleverne til at tage del i den omkringliggende verden, og vi ruster dem til et videre forløb i uddannelsessystemet, som gør, at de finder deres rette hylde på arbejdsmarkedet.

EN3A5845