Studieretninger%20 %20lille
S.%2014 1000
Img 4880

En toårig vej til
studenterhuen

Velkommen til det nye HF på EG! Det nye er, at uddannelsen er blevet mere studie- og erhvervsrettet, at der indføres praktikforløb og fagpakker, og at man kan starte på uddannelsen efter 9. klasse. Men der er også meget, som er uændret, fordi det fungerer godt og gør HF-uddannelsen til noget særligt, fx at der ikke gives årskarakterer, du får ekstra hjælp til skolearbejdet, og der lægges vægt på projektarbejde.

Et skridt mod videre uddannelse

HF-uddannelsen er især rettet mod unge, som har planer om at tage en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Det kan fx være til folkeskolelærer, pædagog, laborant, politibetjent, finansøkonom eller sygeplejerske. Din HF-eksamen vil også kunne give dig adgang til alle universitetsuddannelser. Det kræver, at du tager ekstra fag undervejs, eller at du efterfølgende supplerer med de nødvendige fag og niveauer. Alt det vil du få vejledning om undervejs i uddannelsen. Det vigtige budskab er, at HF ikke lukker nogen døre. De to år på uddannelsen handler om at give dig faglige og personlige forudsætninger og lyst til efterfølgende at tage en bestemt uddannelse.

Motivation og hjælp til skolearbejdet

HF er en uddannelse, hvor du skal have lyst til at lære nyt inden for fag, du allerede kender fra folkeskolen og hvor nye og tværfaglige fag kommer til. Du skal have mod på at læse og analysere faglige tekster og medier og lyst til at blive bedre til at skrive og samtale om stoffet. Målet er at du får studiekompetence, sådan at du kan komme videre i uddannelsessystemet og har lyst til det, fordi du ved du kan.

Som en del af undervisningen anvender vi både studiemoduler og skriveværksted. Formålet er at få undervisning og lektier til at hænge sammen i en proces, hvor du kan få hjælp og vejledning til dit skolearbejde. Der er mødepligt hele skoledagen, men så er det meste skolearbejde også klaret, når du går hjem. Derudover er der rig mulighed for at få hjælp til lektier i skolens studiecafe, hvis du stadig mangler noget.

Fokus på trivsel og fællesskab

På EG arbejder vi fra første skoledag målbevidst på at skabe et godt sammenhold i klassen, fordi vi ved at trivsel og sammenhold er afgørende for læring. Det gør vi bl.a. ved at arbejde i studiegrupper og ved at tage på en hyttetur i starten af skoleåret. To af dine lærere fungerer også som klasseledere. De sikrer bl.a. at skolearbejdet bliver koordineret og har et ekstra blik på klassens trivsel og læringsmiljø.

På EG forventer vi at starte to HF-klasser næste skoleår. De to klasser kommer til at arbejde sammen i flere fag, så alle HF-elever kommer til at kende hinanden. Samtidig bliver du en del af hele EG´s livlige og aktive ungdomsmiljø, som vi skaber sammen med gymnasieeleverne. Vi lægger stor vægt på, at alle trives sammen uanset uddannelse og baggrund, og på at eleverne har indflydelse på skolen.

Nu også for elever direkte fra 9. klasse

De fleste HF-elever på EG kommer fra 10. klasse, en efterskole eller har været ude af skolesystemet et år eller to. Men som noget nyt i år kan man søge ind på en HF-uddannelse efter 9.klasse og på den måde hurtigere få en studentereksamen, der giver adgang til videregående uddannelser. Det er en god mulighed for 9. klasses elever, der har en vis modenhed, og som ikke ønsker så lang en ungdomsuddannelse som STX.


Er HF noget for dig? Vi byder hjertelig velkommen til alle, der har lyst til to år på EG med fokus på læring i et fællesskab af unge med forskellig baggrund.