En toårig vej til
studenterhuen

Velkommen til HF på EG – din genvej til studenterhuen. På HF får du to år i et fagligt og socialt fællesskab, hvor du deltager i livet på skolen på lige fod med alle EG’ere. Som elev på HF får du ikke årskarakterer, i stedet er der eksamen i alle fag, og efter to år har du en studenterhue som giver adgang til korte og mellemlange uddannelser - og med nogle ekstra fag, også til alle lange videregående uddannelser.

HF er en uddannelse, hvor du skal være motiveret til at lære nyt inden for en række fag, du allerede kender fra folkeskolen, og hvor nye og tværfaglige fag kommer til. Du skal have mod på at læse og analysere faglige tekster og medier og lyst til at blive bedre til at skrive og tale om stoffet. Målet er at du får studiekompetence, så du med din HF-eksamen i hånden kan søge ind på lige den uddannelse, du har lyst til.

Hjælp til skolearbejdet

Som en del af undervisningen er der det første år indlagt studietid og skriveværksted. På den måde kommer undervisning og lektier til at hænge sammen i en proces, hvor du kan få hjælp og vejledning undervejs. Derudover er skolens studiecafé åben efter sidste undervisningsmodul. Klassen har en studievejleder tilknyttet, som du altid kan gå til, og du får også en tutor, dvs. en lærer du taler med om dine mål for uddannelsen, og som kan hjælpe dig på vej.

Et godt fællesskab

Fra første skoledag arbejder vi bevidst på at skabe et godt fællesskab i klassen, fordi vi ved, at trivsel og sammenhold er afgørende for læring. Det gør vi bl.a. ved at lave makkerpar og studiegrupper, og i starten af uddannelsen tager vi på en hyttetur, hvor klassen bliver rystet sammen. Sammen med klasselederne og lærerne bliver I desuden enige om, hvordan I ønsker, at klassen skal fungere både socialt og fagligt.

EN3A1749
EN3A0525

HF - en del af EG's ungdomskultur

HF-klasserne arbejder sammen i flere fag, så du kommer til at kende alle eleverne på uddannelsen. Samtidig bliver du en del af hele EG´s livlige og aktive ungdomsmiljø med talrige udvalg, sport, musikliv, cafeaftener og skolefester – et studieliv, som alle skolens elever skaber sammen. Vi lægger stor vægt på, at vores elever har indflydelse på skolen, og at alle trives sammen på kryds og tværs.

Også for elever direkte fra 9. klasse

De fleste HF-elever på EG kommer fra 10. klasse, fra en efterskole eller har været ude af skolesystemet i et år eller flere. Men man kan også søge ind på uddannelsen direkte efter 9. klasse og på den måde hurtigere få en eksamen, der giver adgang til videregående uddannelser. Det er en god mulighed for 9. klasses elever, der er klar til at tage en gymnasial uddannelse, og som ikke ønsker så lang en ungdomsuddannelse som STX.

Optagelse

Du kan læse alt om optagelse på HF på Uddannelsesguiden.

EN3A9153