EN3A6491-2

En toårig vej til
studenterhuen

Velkommen til HF på EG – din genvej til studenterhuen. På HF får du to år i et fagligt og socialt fællesskab, hvor du deltager i livet på skolen på lige fod med alle EG’ere. Som elev på HF får du ikke årskarakterer, i stedet er der eksamen i alle fag, og efter to år har du en studenterhue som giver adgang til korte og mellemlange uddannelser - og med nogle ekstra fag, også til ALLE lange videregående uddannelser.

På HF bygger du videre på de fag, du allerede kender fra folkeskolen, men du lærer også helt nye og tværfaglige fag. Du vil arbejde med projekter og tage i praktikforløb, og undervisningen er praksisorienteret – for fag og viden skal kunne bruges til noget. Du skal også have mod på at læse og analysere faglige tekster og medier og lyst til at blive bedre til at skrive og samtale om stoffet. Målet er, at du får kompetencerne og selvtilliden til at tage en videregående uddannelse. Og så har vi fokus på netop dit faglige niveau og støtter fællesskabet i klassen gennem fx hytteturen i 1.hf, teambuilding og ekskursioner.

Hjælp til skolearbejdet

Som en del af undervisningen er der indlagt studietid og skriveværksted. Formålet er at få undervisning og lektier til at hænge sammen i en proces, hvor du kan få hjælp og vejledning, når du har brug for det. Derudover er skolens studiecafé åben efter sidste undervisningsmodul. Du får også en tutor, dvs. en lærer du kan gå til, og som følger dig gennem hele uddannelsen. Klassen har desuden en studievejleder tilknyttet, som du også kan søge hjælp hos, og som tager fat i dig, hvis det halter.

Et godt fællesskab

På HF gør vi noget ekstra ud af det sociale miljø i klassen lige fra første skoledag, fordi vi ved, at glade elever og sammenhold er afgørende for det faglige udbytte. Det gør vi bl.a. ved at danne makkerpar og studiegrupper og ved at tage på en hyttetur i starten af skoleåret. Sammen med klasselederne bliver I desuden enige om, hvordan klassen fungerer bedst for alle.

HF - en del af EG's ungdomskultur

HF-klasserne arbejder sammen i flere fag, så alle HF-elever kommer til at kende hinanden. Samtidig bliver du en del af hele EG´s livlige og aktive ungdomsmiljø med talrige elevudvalg, sport, musikliv, caféaftener og fester – et studieliv vi skaber sammen med gymnasieeleverne. Vi lægger stor vægt på, at alle trives sammen uanset uddannelse og baggrund, og på at eleverne har indflydelse på skolen.

Også for elever direkte fra 9. klasse

De fleste HF-elever på EG kommer fra 10. klasse, en efterskole eller har været ude af skolesystemet et år eller flere. Som noget nyt kan man også søge ind på uddannelsen direkte efter 9. klasse og på den måde hurtigere få en eksamen, der giver adgang til videregående uddannelser.

Optagelse

Du kan læse alt om optagelse på HF på Uddannelsesguiden, og sende din ansøgning på www.optagelse.dk.

EN3A6777