bøger lille 2

Strukturen på HF

HF-uddannelsen består af en række obligatoriske fag, en fagpakke og et eller flere valgfag fordelt over to år. I skemaet kan du se, hvordan uddannelsen er tilrettelagt på EG.Skema HF-5


Valg du skal træffe

Idræt eller mediefag

Når du ansøger om optagelse på HF-uddannelsen, skal du angive, om du ønsker idræt eller mediefag i 1. HF. Begge fag lægger vægt på praktiske færdigheder med inddragelse af teori. I idræt kombineres boldspil, dans og individuelle idrætsgrene med viden om træning, sundhed og trivsel. I mediefag kommer du til at producere film og lære om filmteori og -analyse.

Fagpakke

I løbet af 1.HF skal du vælge en fagpakke. Den består af to fag, som egner sig til tværfagligt samarbejde, og som, sammen med resten af uddannelsen, giver dig et godt afsæt for videre uddannelse og karriere. På EG udbyder vi tre fagpakker:

  • Idræt B og psykologi C
  • Mediefag B og psykologi C
  • Matematik B og erhvervsøkonomi C

Fagpakken med idræt kræver, at du har valgt idræt i 1.HF og fagpakken med mediefag, at du har valgt mediefag i 1.HF.

Valgfag

Udover fagpakken skal du i 1.HF vælge ét valgfag på B-niveau eller to på C-niveau. Følgende valghold vil blive udbudt:

  • B-niveau: Biologi, idræt, kemi, mediefag, naturgeografi, religion og samfundsfag
  • C-niveau: Billedkunst, design, erhvervsøkonomi, filosofi, informatik, mediefag, musik, psykologi og retorik

Optagelse

For at blive optaget på uddannelsen skal du aflægge folkeskolens afgangsprøve og være erklæret uddannelsesparat af UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning). Elever, der ikke er erklæret uddannelsesparate, kan søge om at komme til en optagelsesprøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Ansøgningsfristen for optagelse er den 1. marts 2020.