Fakta om EG

EG-tal

EG er en statslig, selvejende institution med et årligt budget på ca. 90 millioner kr.

Skolen har ca. 1150 elever fordelt på 42 klasser (39 gymnasieklasser samt 3 HF-klasser) 

Der er 120 ansatte herunder lærere, ledelse, administration, pedeller, rengørings- og kantinepersonale.

Skolens bestyrelse har 12 medlemmer bestående af repræsentanter fra erhvervslivet, Region Hovedstaden, folkeskoler, universiteter, ansatte og elever.

Der rådes over et grundareal på 54.645 m2 herunder et bygningsareal på 10.545 etagemeter.

Karakterer: Se gennemsnitskaraktererne på EG fordelt på fag og evalueringsform her

EG regler

Som elev på EG forventes det, at du overholder skolens regler. De er fastlagt af ledelsen og har til formål at sikre, at EG er et godt læringsrum og et rart sted at være for både elever og ansatte.

Læs studie- og ordensregler.
Læs regler for ekskursioner, studie- og udvekslingsrejser

Alkoholkodeks
EG har, i samarbejde med en række andre gymnasier, udarbejdet et alkoholkodeks, der skal fungere som en fælles orientering til omverdenen omkring, hvordan gymnasierne arbejder med de unges alkoholkultur.

Alkoholkodekset kan læses her.

EG-faciliteter

Elevskabe ("lockers"): Du får et skab, når du starter på EG. Der er en tilhørende hængelås, og når du får skabsnummer udleveret, får du også en instruktion til, hvordan du koder låsen.

Handicap-venlighed: Elevatorer og slisker sikrer mulighed for, at kørestolsbrugere kan færdes på hele skolen, endvidere er der handicaptoiletter på alle etager.

IT: Hele skolen er dækket af et trådløst net. Når du starter på EG, får du et brugernavn og en kode og dermed adgang fra din egen eller skolens computere. Internettet bruges aktivt i undervisningen, og du introduceres løbende til værktøjer, der kan bruges i forbindelse med opgaveskrivning og undervisningsforberedelse. Du får også adgang til skolens intranet. Her kommunikerer du med dine undervisere og klassekammerater, og du får et overblik over dit studieforløb herunder karakterer, lektier, forsømmelser mm.

Idræt: Skolen råder over en idrætshal, atletikareal, fodbold-, basketball-, streethockey og beachvolleybaner, og du kan også bruge faciliteterne efter skole.

Kantine: Ingen læring uden brændstof, og på EG er kantinen åben hver dag mellem kl. 7:45 og 15:30. Der serveres et udvalg af kolde og varme retter samt diverse drikkevarer. Skolen er i 2016 med i forskningsprojektet B’gym, der undersøger sammenhængen mellem indlæring, kost og motion, hvilket betyder et udvidelse af de sunde valgmuligheder i kantinen.

Studiecenter og bogdepot: Skolen råder over et kombineret studiecenter og bogdepot, der er bemandet af en bibliotekar og har åbent i skoletiden. I depotet henter du de bøger, som læreren har bestilt til undervisningen, mens studiecentret er et åbent bibliotek. Her finder du leksika og håndbøger samt et udvalg af faglitteratur og romaner, som du kan låne med hjem. Bibliotekaren er behjælpelig med råd og vejledning til litteratursøgning i forbindelse med opgaveskrivning, og fra studiecentersiden, som du finder på intranettet, er det muligt at søge i dels skolens bogbase og dels i relevante databaser og samlinger såsom Infomedia, Britannica Online m.fl.

Datasikkerhed

EG behandler elever og brugeres data i henhold til loven om datasikkerhed. Download information om regler og rettigheder for elever her, for forældre/gæster her og i forbindelse med rekruttering her. Læs vores cookiepolitik her.