Legater

På Espergærde Gymnasium & HF har vi en række fonde, der hvert år giver legater til nuværende og tidligere elever. Randrups legat er langt det største og tildeles udvalgte studenter fra EG, som ansøger og opfylder fondens krav. Derudover uddeles der legater fra en håndfuld fonde til afgangselever, som har gjort sig bemærket på forskellig vis.

Randrups legat (KUN FOR TIDLIGERE ELEVER)

Tidligere studenter fra Espergærde Gymnasium og HF kan søge Fhv. skibsmægler Aage Randrups Legat, som uddeles til: ”Flittige elever til fortsat boglig eller faglig uddannelse herunder studieophold i udlandet”.

For at komme i betragtning SKAL du downloade og udfylde ansøgningsskemaet og vedhæfte følgende bilag i én fil:

 • Motiveret ansøgning
 • Eksamensbevis fra EG
 • Optagelsesbrev fra videregående uddannelse
 • Sidste karakterudskrift
 • Bevis for optag i udlandet
 • Budget for rejse/uddannelsesforløb
 • evt. anbefalinger
 • evt. andre relevante dokumenter

Der uddeles hvert år et antal legatportioner på 10.000 kr.

Ansøgningen sendes i én samlet PDF til eg@eg-gym.dk senest d. 30. april i ansøgningsåret.

Legaterne uddeles 1. juli hvert år.

Hvem var Randrup?
På skolens Torv hænger en bronzeplade med hans navn, men i dagligdagen haster eleverne forbi uden at skænke den mange tanker. Det ændrer sig for de snarlige studenter i foråret, for skibsmægler Niels Johan Aage Randrup, født i Holbæk i 1885, testamenterede nemlig ved sin død hovedparten af sin formue til sin gamle skole - dengang kaldet Helsingør Latin- og Realskole. Randrup skabte sin formue som skibsmægler i Helsingør fra 1901 og frem til 1920 ved børs- og ejendomsinvesteringer. Han følte, at skolen havde givet ham den baggrund, som han byggede sit arbejdsliv på, og han ville derfor gerne give noget tilbage. Ved hans død i 1970 lød den opsparede formue på en halv million kroner, og det er de penge, der i dag kommer EG's elever til gode i form af legater.

Andre legater

EG's afgangselever kan også blive indstillet til forskellige legater. Det varierer, hvem der indstiller til hvilke legater, ligesom det er forskellige fondsstyrelser, der tildeler legaterne. Eleverne modtager legater fra følgende fonde:

 • Elevfonden
 • Helsingoranerfondet
 • Niels Klem og Hustru Mette Klems legat
 • Peter F. Hansens legat
 • Sophus Sørensens og hustrus legat

Database

Artikeldatabase med godt 20 lange artikler målrettet både gymnasieelever, studerende og organisationer, som formidler om legatsøgning findes her: https://www.fundraising.how/da-dk/artikler/?category=Legater+til+studerende

Legatmodtagere

Se en liste over seneste legatmodtagere her.

Randrup 3