Tre år med faglighed og fordybelse

Velkommen til STX på EG! STX er den 3-årige almene gymnasieuddannelse, som giver dig adgang til videregående uddannelser fx på universitetet og CBS. På STX tilegner du dig en bred viden inden for humanistiske, natur- og samfundsvidenskabelige fag, og du opnår en række studiekompetencer, som du får brug for på din videregående uddannelse.

Gymnasieuddannelsens struktur

STX består af et grundforløb på tre måneder, der er fælles for alle elever. Resten af gymnasietiden går du på den studieretning, du har valgt.

Det samlede gymnasieforløb består af følgende obligatoriske fag:

  • Dansk og historie på A-niveau
  • Engelsk på B-niveau
  • Matematik på B-niveau (– dog ikke for alle de sproglige studieretninger)
  • Andet fremmedsprog (fortsættersprog eller begyndersprog) på B- eller A-niveau
  • Fysik, idræt, matematik, oldtidskundskab, religion, samfundsfag og et kunstnerisk fag – alle på C-niveau

Hertil kommer de fag, du vælger:

  • Studieretningsfag på A- eller B-niveau
  • Valgfag på C-, B- eller A-niveau

Desuden er der Studieretningsprojektet (SRP) på A-niveau, den sidste store skriftlige opgave i gymnasiet.

Grundforløbet

Den første periode af din gymnasietid kalder vi grundforløbet. Det strækker sig fra skolestart i august til starten af november måned, og formålet er at hjælpe dig med at vælge den studieretning, der passer til dine interesser. I grundforløbet får alle den samme undervisning, så klasserne på de forskellige studieretninger har det samme fundament at bygge videre på.

Du vil møde følgende fag: dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, idræt, fysik og fortsættersprog.

Og du vil også få to nye tværgående fag:

  • Almen sprogforståelse (AP): Her får du den sproglige basisviden, som dansk og dine fremmedsprog vil bygge videre på.
  • Naturvidenskabeligt grundforløb (NV): Her får du en introduktion til de naturvidenskabelige fag - deres ligheder, forskelle og metoder.

Begge fag afsluttes efter grundforløbet med en eksamen.

Undervejs i grundforløbet vil du stifte bekendtskab med de studieretninger, vi udbyder på EG, og når du står foran dit valg, vil du få en vejledende samtale med en studievejleder eller din klasseleder. Du kan læse mere om EG’s 11 studieretninger ved at klikke på feltet 'Studieretninger på gymnasiet' øverst på denne side.

Nye venner

I grundforløbet går du i en klasse, som skal følges ad, indtil I har valgt studieretning, og vi gør meget ud af, at I får en god og tryg skolestart. Underviserne introducerer jer til den nye, faglige hverdag, og skolens tutorer sørger for, at I lærer hinanden og skolens andre elever at kende. Med andre ord bliver der taget hånd om dig i den helt store stil, så du fra første dag føler dig godt tilpas.

I starten af november, når grundforløbet er slut, vil du komme i en ny klasse, hvor alle har samme studieretning. Det betyder, at du, oven i de venner, du allerede har fået, kommer til at lære andre elever at kende - denne gang nogle som deler dine faglige interesser. I skal følges ad resten af din tid på EG. Du får således fra starten et socialt netværk både i din klasse og på tværs af årgangen.

EN3A8689