2.%20livet%20pa%cc%8a%20eg%201 retouched lille
Forside%207%201000
Img 9171

Tre år med faglighed og fordybelse

Velkommen til STX på EG! STX er det 3-årige almene gymnasium, som giver dig adgang til videregående uddannelser fx på universitetet. På STX fordyber du dig i en bred vifte af fag fra vidensområderne humaniora, natur- og samfundsvidenskab, og du opøver en række studiekompetencer, som du får brug i din videre uddannelse.

Gymnasieuddannelsens struktur

STX består af et grundforløb på tre måneder, der er fælles for alle elever. Resten af gymnasietiden går du på den studieretning, du har valgt.

Som elev på STX bliver du dygtigere til de fag, du allerede kender fra Folkeskolen, og samtidig får du mulighed for at fordybe dig i nye felter. Det samlede forløb består af følgende obligatoriske fag:

  • Dansk og historie på A-niveau
  • Engelsk på B-niveau
  • Matematik på B-niveau (– dog ikke for alle de sproglige studieretninger)
  • Andet fremmedsprog (fortsættersprog eller begyndersprog) på B- eller A-niveau
  • Oldtidskundskab, religion, fysik, idræt, matematik, samfundsfag og et kunstnerisk fag – alle på C-niveau.

Hertil kommer de fag, du vælger:

  • Studieretningsfag på A- eller B-niveau
  • Valgfag på C-, B- eller A-niveau

Desuden er der studieretningsprojektet (SRP) på A-niveau, den sidste store skriftlige opgave i gymnasiet.

Grundforløbet

Den første periode af din gymnasietid kalder vi grundforløbet. Det strækker sig fra skolestart i august til starten af november måned, og formålet er at hjælpe dig med at vælge den studieretning, der passer til dine interesser. I grundforløbet får alle den samme undervisning, så klasserne på de forskellige studieretninger har det samme fundament at bygge videre på.

Du vil møde følgende fag: dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, idræt, fysik og fortsættersprog. Og du vil også få to nye tværgående fag:

  • Almen sprogforståelse (AP): Her får du den sproglige basisviden, som dit videre gymnasieforløb skal tage afsæt i.
  • Naturvidenskabeligt grundforløb (NV): Her får du en introduktion til de naturvidenskabelige fag - deres ligheder, forskelle og metoder.

Begge fag afsluttes efter grundforløbet med en eksamen.

Undervejs i grundforløbet vil du stifte bekendtskab med de studieretninger, vi udbyder på EG, og når du står foran dit valg, vil du få en vejledende samtale med en studievejleder eller din klasseleder. Du kan læse mere om EG’s 13 studieretninger ved at klikke på feltet 'Studieretninger på gymnasiet' øverst på denne side.

Hvem skal du gå i klasse med

I grundforløbet går du i en klasse, som skal følges ad, indtil I har valgt studieretning. I starten af november, når grundforløbet er slut, vil du komme i en ny klasse, hvor alle har samme studieretning. Det betyder, at du, oven i de venner du allerede har fået, kommer til at lære andre elever at kende - denne gang nogen som deler dine faglige interesser. I skal følges resten af din tid på EG. Du får således fra starten et socialt netværk både i din klasse og på tværs af årgangen.