studieretninger lille 2

Studieretninger

Naturvidenskabelige studieretninger med matematik, fysik og kemi

Disse studieretninger er for dig, der interesserer dig for matematik og naturvidenskab. Vi undersøger, hvordan de basale naturlove styrer alt fra livets mindste byggesten til vores moderne teknologi. Du kommer til at arbejde med emner såsom klassisk mekanik, grundstoffer og grøn omstilling – herunder miljøproblematikker og potentielle løsninger, fx hydrogenbiler og solceller. Matematik A indgår i alle tre studieretninger, og du bliver således bekendt med matematiske ræsonnementer og teorier, og du lærer, hvordan faget anvendes i naturvidenskaben til at opstille matematiske modeller.

Studieretning 1: Matematik A, fysik B og kemi B

På denne studieretning får du en bred naturvidenskabelig indsigt i verden omkring dig. Du kommer til at arbejde med forsøg, opbygge teorier, og du lærer at behandle data. Vi arbejder med aktuelle problemstillinger, hvor kemi, fysik og matematik spiller en væsentlig rolle. Det kan både være inden for teknologiske, naturfaglige og samfundsfaglige områder.

Se studieretningspræsentation
Se hvilke uddannelser, du får adgang til

Studieretning 2: Matematik A, fysik A og kemi B

Hvis du allerede fra starten ved, at du vil hæve fysik til A-niveau, så skal du vælge denne studieretning. Her får du den samme brede indsigt som i retning 1, men undervisningen i fysik tilrettelægges fra starten mod A-niveauet.

Se studieretningspræsentation
Se hvilke uddannelser, du får adgang til

EN3A730615cm

Naturvidenskabelige studieretninger med matematik, biologi, bioteknologi og kemi

Disse studieretninger henvender sig til dig, som kan lide at eksperimentere og kombinere teori med praksis. Du kommer til at beskæftige dig med aktuelle problemstillinger såsom sundhed, antibiotika, DNA-diagnostik og stamcelleforskning, og du får stor praktisk erfaring med diverse undersøgelses- og analysemetoder i laboratoriet og i naturen. Vi tager naturligvis også på ekskursioner og virksomhedsbesøg for at opleve, hvordan biologisk og bioteknologisk forskning anvendes i praksis. Med en biofaglig studieretning klæder vi dig på til at tage ansvar og handle i et moderne samfund, hvor bioteknologien spiller en stadig større rolle.

Studieretning 3: Bioteknologi A, matematik A og fysik B

På med kitlen, fat om pipetten og vær klar til at arbejde med væsentlige elementer inden for genteknologi, biokemi og molekylærbiologi. Emner som sygdomsbekæmpelse, lægemiddelproduktion,
gensplejsede afgrøder og miljøvenlige energikilder behandles i undervisningen på denne studieretning. Matematikken gør dig i stand til at analysere og fortolke dine laboratorieforsøg og forstå samfundsrelevante problematikker.

Se studieretningspræsentation
Se hvilke uddannelser, du får adgang til

Studieretning 4a: Biologi A og kemi B

Hvis du både kan lide at arbejde i laboratoriet og drage på feltundersøgelse i naturen, så vil du finde denne studieretning interessant. Krop og sundhed, psykofarmakas indvirkning på sindet samt arv og miljø er centrale emner. Igennem teori og praksis opnår du en forståelse for biologiske processer samt kemiske stoffers opbygning og omdannelse, især inden for molekylærbiologi, cellebiologi og fysiologi.

Se studieretningspræsentation
Se hvilke uddannelser, du får adgang til

Studieretning 4b: Biologi A, kemi B og idræt B

Hvis dit hjerte også banker for idræt og bevægelse, kan du med studieretning 4b kombinere din passion for fysisk aktivitet med en dybere forståelse for, hvordan livet fungerer på mikro- og makroniveau. Undervisningen veksler ligesom i studieretning 4a mellem teori og praksis, men kombinationen af biologi, kemi og idræt giver mulighed for tværfaglige forløb og ekskursioner med fokus på kropslig udfoldelse i relation til fx genetik, ernæring eller præstationsfremmende stoffer.

Se studieretningspræsentation
Se hvilke uddannelser, du får adgang til

EN3A3541

Samfundsvidenskabelige studieretninger

På de samfundsfaglige studieretninger forsøger vi at finde svar på nutidens store udfordringer og spørgsmål – både herhjemme og globalt. Vi zoomer ind på lande, konflikter og kulturer og bruger de digitale muligheder for at komme tæt på. Du får en grundlæggende indsigt i danske og internationale samfundsforhold, herunder de politiske systemer, og du lærer at analysere og forholde dig kritisk til dem. På de samfundsfaglige studieretninger bliver du i stand til at udfordre politikere med dine argumenters kraft og med din viden om nationale og internationale forhold, og vi klæder dig på til at tage aktiv del i din omverden.

Studieretning 5: Samfundsfag A og matematik A

En studieretning for dig, der ønsker at gå bag om tallene i en verden, hvor den politiske debat i stadig højere grad baserer sig på økonomiske argumenter. Er skatten for høj i Danmark? Hvad er sammenhængen mellem økonomisk vækst og stigende CO2-udslip? Hvorfor er der så stor forskel mellem rig og fattig i verden – og er det overhovedet et problem? Med matematik og samfundsfag på højt niveau får du lov til selv at prøve kræfter med at besvare disse spørgsmål.

Se studieretningspræsentation
Se hvilke uddannelser, du får adgang til

Studieretning 6: Samfundsfag A og engelsk A

Hvorfor opstod kampen for sortes rettigheder i 60’ernes USA, og hvilke økonomiske og politiske konsekvenser har det, at briterne har stemt sig ud af EU? Denne studieretning er for dig, der er er nysgerrig efter at forstå den politiske udvikling i verden, og som gerne vil have engelsk på A-niveau. I løbet af studiet bliver du en bevidst og aktiv verdensborger, og du kommer til at debattere og argumentere på et højt niveau.

Se studieretningspræsentation
Se hvilke uddannelser, du får adgang til

Studieretning 7+8: Samfundsfag A og tysk eller fransk A

Er fremtidens Europa demokratisk? Kan EU hamle op med stormagter som USA og Kina? Studieretningen er for dig, der drømmer om at studere og arbejde i et internationalt miljø. Undervejs vil du opbygge sproglige kompetencer, som efterspørges i erhvervsliv og internationale sammenhænge, og du vil opleve sprog som en nøgle til verden, både i hverdagen og på studieture. Efter tre år er du klædt på som europæisk verdensborger.

Se studieretningspræsentation med tysk
Se studieretningspræsentation med fransk
Se hvilke uddannelser, du får adgang til

EN3A9058

Sproglige studieretninger

I en globaliseret verden er fremmedsprog afgørende for, at vi kan kommunikere med andre lande. På de sproglige studieretninger arbejder vi med kulturen, samfundet og historien i de lande, hvor fremmedsproget tales, og vi træner og opøver gode sprogfærdigheder. Hensigten med studieretningerne er, at du bliver i stand til at begå dig sikkert og flydende på flere fremmedsprog end blot engelsk, og at du får udvidet din kulturelle horisont. Vi rejser også ud og bruger sproget, hvor det tales, og i kulturmødet kommer du til at lære rigtig meget om både dine egne og fremmede normer og værdier.

Studieretning 9+10: Tysk eller fransk A (fortsættersprog), engelsk A og latin C

Materialet spænder vidt på denne studieretning. Du kommer både til at arbejde med tekster og digitale platforme, når vi spiller grammatikspil, har virtuelle samtaler med udenlandske gymnasielever, ser film eller hører musik. Du vil møde alt fra Jane Austen til nutidens spoken word-artister, og i arbejdet med det mangeartede materiale kommer du til at beskæftige dig med livets store spørgsmål, fx: Hvem er jeg? Hvorfor er kærligheden så svær? Hvad vil det sige at være 'verdensborger'? Når det er tid til studieturen, kan du glæde dig til at drikke five o’clock tea i Storbritannien, spise croissanter i Frankrig eller slentre en tur i Berlin. Udover studieturen har du også mulighed for at komme på udveksling i Tyskland eller Frankrig.

Se studieretningspræsentation med tysk
Se studieretningspræsentation med fransk
Se hvilke uddannelser, du får adgang til

Studieretning 11: Spansk A (begyndersprog), engelsk A og latin C

Interesserer du dig for spansk sprog og kultur, så er denne studieretning lige noget for dig. Undervisningen åbner dig op for den spansktalende verden, og i temaforløb kommer du til at arbejde med bl.a. Spanien, Cuba, Argentina, Mexico og den latinamerikanske befolkning i USA. Vi analyserer musiknumre som ’Despacito’, ser dokumentarer om narkobaroner og læser små tekster af spansktalende forfattere. I 2.g kan du glæde til en sprogrejse. Her nyder vi fx tapas på Ramblaen i Barcelona og træner det spanske sprog ude blandt befolkningen.

Se studieretningspræsentation
Se hvilke uddannelser, du får adgang til

EN3A8664

Musiske studieretninger

Hvis du brænder for musik, er én af de musiske studieretninger et oplagt valg for dig. Du får mulighed for intenst at beskæftige dig med det, der måske er din fritidsinteresse. Ønsker du at blive en bedre musiker eller sanger, vil du få en langt bedre og mere meningsfuld dagligdag ved at vælge en studieretning med musik. Du lærer desuden at læse noder, at analysere musikken og at skrive dine egne arrangementer. Musik er et sprog, alle forstår. Musik påvirker, udvikler og sætter spor. Musik kommunikerer følelser og stemninger. Musik gør en forskel og udvikler os på alle planer.

Studieretning 12: Musik A og engelsk A

Musikfaget på A-niveau bygger en stærk bro mellem akademisk uddannelse og kreativ udfoldelse, og det kræver ikke særlige forudsætninger at vælge denne studieretning. På den musisk-sproglige retning har du musik og engelsk på A-niveau. Du kommer til at spille og synge, og du får redskaber til at kunne skrive og arrangere din egen musik. Du vil desuden opleve at være med i et musikalsk netværk på tværs af de forskellige klasser, bl.a. i forbindelse med arrangementer som Stjerne for en aften.

Du vil styrke dine evner til at lytte og fortolke, når du analyserer musik i forskellige musikalske og engelskfaglige genrer (både skriftligt og mundtligt), og du vil bl.a. lære om britisk og amerikansk historie, kultur og samfundsforhold, som kan sættes i relation til musikken. Fx kunne du arbejde tværfagligt med protestsange fra 1960'erne, The Jazz Age eller Disneys fremstilling af kønsroller gennem tiden. Samarbejde, formidling og performance er centrale kompetencer på denne studieretning.

Se studieretningspræsentation
Se hvilke uddannelser, du får adgang til

Studieretning 13: Musik A og matematik A

Musikfaget på A niveau bygger en stærk bro mellem akademisk uddannelse og kreativ udfoldelse, og det kræver ikke særlige forudsætninger at vælge denne studieretning. På den musisk-matematiske studieretning har du musik og matematik på A-niveau. Du kommer til at spille og synge, og du får redskaber til at kunne skrive og arrangere din egen musik. Du vil desuden opleve at være med i et musikalsk netværk på tværs af de forskellige klasser bl.a. i forbindelse med arrangementer som Stjerne for en aften. Du vil styrke dine evner til at lytte og strukturere, når du analyserer musik, og i samarbejde med matematik kommer du bl.a. til at arbejde med matematiske principper bag rytme, toneintervaller og akkorder og baggrunden for vores ørers glæde ved matematisk harmoni.
Samarbejde, formidling og performance er centrale kompetencer på denne studieretning. Du vil i arbejdet med musik styrke din selvtillid, din koncentration og dine samarbejdsevner, og ved at performe vil du få en række gode værktøjer, som du også kan bruge i de andre fag og i din karriere i fremtiden.

Se studieretningspræsentation
Se hvilke uddannelser, du får adgang til

EN3A0791