Studieretninger 2018

Naturvidenskabelige studieretninger med matematik A

Disse studieretninger er for dig, der interesserer dig for matematik og naturvidenskab. Vi undersøger, hvordan de basale naturlove styrer alt fra livets mindste byggesten til vores moderne teknologi. Du kommer til at arbejde med emner såsom klassisk mekanik, grundstoffer og grøn omstilling – herunder miljøproblematikker og potentielle løsninger, fx hydrogenbiler og solceller. Matematik A indgår i alle tre studieretninger, og du bliver således bekendt med matematiske ræsonnementer og teorier, og du lærer, hvordan faget anvendes i naturvidenskaben til at opstille matematiske modeller.

Se studieretninger

Naturvidenskabelige studieretninger med biologi A

De biofaglige studieretninger henvender sig til dig, som kan lide at eksperimentere og kombinere teori med praksis. Du kommer til at beskæftige dig med aktuelle problemstillinger såsom sundhed, antibiotika, DNA-diagnostik og stamcelleforskning, og du får stor praktisk erfaring med diverse undersøgelses- og analysemetoder i laboratoriet og i naturen. Vi tager naturligvis også på ekskursioner og virksomhedsbesøg for at opleve, hvordan biologisk og bioteknologisk forskning anvendes i praksis. Med en biofaglig studieretning klæder vi dig på til at tage ansvar og handle i et moderne samfund, hvor bioteknologien spiller en stadig større rolle.

Se studieretninger

Samfundsvidenskabelige studieretninger

På de samfundsfaglige studieretninger forsøger vi at finde svar på nutidens store udfordringer og spørgsmål – både herhjemme og globalt. Vi zoomer ind på lande, konflikter og kulturer og bruger de digitale muligheder for at komme tæt på. Du får en grundlæggende indsigt i danske og internationale samfundsforhold, herunder de politiske systemer, og du lærer at analysere og forholde dig kritisk til dem. På de samfundsfaglige studieretninger bliver du i stand til at udfordre politikere med dine argumenters kraft og med din viden om nationale og internationale forhold, og vi klæder dig på til at tage aktiv del i din omverden.

Se studieretninger

Sproglige studieretninger

I en globaliseret verden er fremmedsprog afgørende for, at vi kan kommunikere med andre lande. På de sproglige studieretninger arbejder vi med kulturen, samfundet og historien i de lande, hvor fremmedsproget tales, og vi træner og opøver gode sprogfærdigheder. Hensigten med studieretningerne er, at du bliver i stand til at begå dig sikkert og flydende på flere fremmedsprog end blot engelsk, og at du får udvidet din kulturelle horisont. Vi rejser også ud og bruger sproget, hvor det tales, og i kulturmødet kommer du til at lære rigtig meget om både dine egne og fremmede normer og værdier.

Se studieretninger

Musisk studieretning

Studieretning 11: Musik A og engelsk A

Musikfaget på A-niveau bygger en stærk bro mellem akademisk uddannelse og kreativ udfoldelse. Særlige forkundskaber er IKKE nødvendige for at vælge denne studieretning. Musikalsk talent er noget, vi dyrker og udvikler undervejs – og du kan lære meget på tre år. I løbet af studiet får du stemmetræning, og du lærer at spille, fremføre, producere og arrangere musik. Du tilegner dig også en teoretisk viden og lærer at forstå og analysere musik. Som en ekstra bonus har faget typisk en positiv indvirkning på din samlede skolegang ved at styrke din selvtillid, din koncentration, dine samarbejdsevner og din evne til at lytte. Samarbejde, formidling og performance er centrale kompetencer på studieretningen, og på den måde får du gode værktøjer til enhver tænkelig karriere i fremtiden. Musik er et overraskende bredt fag og rækker ud mod alt fra fysik og matematik til sprog, samfundsfag og idræt.

Se de uddannelser du får adgang til

Oversigt