Karen Bak Jacobsen Halken

Lærer Karen Bak Jacobsen Halken

Almen sprogforståelse, engelsk, filosofi

kb@eg-gym.dk
Bjarne  Hansen

Kantineforpagter Bjarne Hansen

kan@eg-gym.dk
Rasmus Finn Aalsgaard Hansen

Pedel Rasmus Finn Aalsgaard Hansen

rah@eg-gym.dk
Maria Krarup Hansen

Lærer Maria Krarup Hansen

Dansk, engelsk

mr@eg-gym.dk
Anna Søgaard Hanusova

Lærer Anna Søgaard Hanusova

Almen sprogforståelse, religion, tysk

ah@eg-gym.dk
Bodil Haue-Pedersen

Lærer Bodil Haue-Pedersen

Almen sprogforståelse, dansk, kultur og samfundsvidenskabelig faggruppe, religion

bh@eg-gym.dk
Kirsten Hede

Lærer Kirsten Hede

Biologi, bioteknologi, naturvidenskabeligt grundforløb

he@eg-gym.dk
Nina Kløcker Heinel

Lærer Nina Kløcker Heinel

Historie, kultur og samfundsvidenskabelig faggruppe, naturgeografi, naturvidenskabeligt grundforløb

nh@eg-gym.dk
Kirstine Vejbæk Hindhede

Lærer Kirstine Vejbæk Hindhede

Almen sprogforståelse, Billedkunst, Design, Fransk

kh@eg-gym.dk
Niels Kristian Holm

Lærer Niels Kristian Holm

Biologi, bioteknologi, dansk, filosofi, naturvidenskabeligt grundforløb

nk@eg-gym.dk
Steffen Holm

Lærer Steffen Holm

Fysik, matematik, naturvidenskabeligt grundforløb

sh@eg-gym.dk
Mette Holm

Lærer og studievejleder Mette Holm

Engelsk, idræt

mh@eg-gym.dk
Lars Høyer Holmqvist

Lærer Lars Høyer Holmqvist

Historie, samfundsfag

lh@eg-gym.dk
Mads Skaarup Højlyng

Lærer Mads Skaarup Højlyng

Idræt, matematik

hoe@eg-gym.dk