CO2-udvalgets arbejde


2018

Kampagne: Tag cyklen!

I april lavede CO2-udvalget en kampagne, der skulle få flere af skolens elever til at cykle i skole. Udvalget hængte bl.a. plakater op på skolen og fik lavet en kampagnevideo, som blev vist i forbindelse med et oplæg til en morgensamling. Se videoen nedenfor.

Optagelse i Grønt Flag - Grøn skole

I marts blev EG en del af Grønt Flag - Grøn Skole, som er Danmarks største netværk indenfor miljø og bæredygtighed. Det giver skolen mange kontakter, også globalt, og muligheden for at blive inviteret til endnu flere klimaevents.

Oplæg på Syddansk Erhvervsskole

Marts var også måneden, hvor udvalget holdt et oplæg på Undervisningsministeriets energikonference på Syddansk Erhvervsskole. Her fortalte de om alle de energi- og ressourcebesparende tiltag, som er gennemført på EG.


2017

Rejse til Finland

I marts rejste udvalgets elever til Tampere i Finland bl.a. for at besøge byens gymnasium. Her holdt de oplæg om deres klimaarbejde og debatterede emner som vegetarmad i skolekantiner. Rejsen blev arrangeret i samarbejde med organisationen Crossing Borders. Se billeder her.

Morgenmøde hos DONG Energy

CO2-udvalget deltog i januar et stort møde hos DONG Energy om (energi)udviklingen i USA efter valget af Donald Trump som USA's præsident.

Konference på Københavns Åbne Gymnasium

EG's CO2-udvalg talte om deres arbejde med grøn energi på en undervisningskonference om bæredygtighed i gymnasieskolen. Se flere billeder her.

2016

EnergiForum Danmarks Energi- og miljøpris 2016

Espergærde Gymnasium og HF løb med Energi- og miljøprisen 2016. Energiforum Danmarks formand Mads Bo Bojesen begrundede bl.a. tildelingen af prisen således: "Det blev det tværfaglige og involverende engagement der vandt. Det, de har gjort på Espergærde Gymnasium og HF, bør være til inspiration på hundredvis af gymnasier og ungdomsuddannelser i hele landet, og landets tusindvis af folkeskoler kan også skele til erfaringerne. Det er virkelig imponerende, hvordan de har inddraget alle typer af brugere."

Se Energiforum Danmarks omtale

Klimabesøg

Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune inviterede til en inspirationsdag, hvor deltagerne kunne udveksle ideer og styrke samarbejdet i Region Hovedstaden om strategisk energiplanlægning og klimaløsninger. I inspirationsdagen indgik et besøg på Espergærde Gymnasium og HF, hvor deltagerne kunne høre om de mange initiativer og resultater på klima- og energiområdet. Besøget blev afsluttet med en rundvisning for bl.a. at se regnvandsopsamling til toiletskyl, varmepumpesystem og fossilfri varmeforsyning.

2015

Fossilfri skole

I sommeren 2015 blev EG's gamle gasfyr udskiftet med energieffektive varmepumper, hvorved skolen reelt blev fri af fossile brændsler.

Besøg af international klimadelegation

En international delegation af klimafolk og politikere fra forskellige kommuner gæstede EG. Besøget var et led i en tredages konference med fokus på anvendelse af vedvarende energi til opvarmning og køling på lokalt plan inden for EU. CO2-udvalget præsenterede deres mange tiltag på skolen, og spørgelysten var stor. Især var mange interesserede i, hvordan det rent praktisk havde været muligt at planlægge og gennemføre de mange energibesparelser på Espergærde Gymnasium og HF.

Klimavenligt design

Designholdet præsenterede deres bæredygtige designløsninger for CO2-udvalget.

Til Nytårskur

CO2-udvalget holdt oplæg om EGs energi- og ressourcebesparelser til DONG Energys nytårskur for klimapartnere i Skuespilhuset d. 30.1.2014.

Helsingør Kommunes Miljøpris 2014

Til stor glæde blev det CO2-udvalget, der modtog Helsingør Kommunes Miljøpris 2013.
Se presseomtale.

Solcellelampe

CO2-udvalget købte en solcellelampe for miljøprisens pengepræmie. Den blev placeret ved skolens indgang for at sende et klart signal om den stærke klimaprofil.

Regnvandstoiletter

I 2013 blev der etableret et regnvandsanlæg, så regnvand fra skolens tag kan bruges til toiletskyl. Borgmester Thomas Lykke Pedersen var forbi til indvielsen.

Vores Omstilling

Voresomstilling.dk er et forum, der sætter fokus på aktører i omstillingen til et bæredygtigt samfund. I deres klimakonkurrence fra 2013 kom CO2-udvalget med blandt de tre finalister fra København og var i P4 radioavisen.

Ministerbesøg

Klimaminister Martin Lidegaard besøgte skolen og hørte om CO2-udvalgets arbejde.
Se presseomtale.

De første solceller

Det første hold solceller blev etableret på EG's tag i 2011.

Logokonkurrence

I forbindelse med indvielsen af skolens solcelleanlæg blev der afholdt en logokonkurrence for skolens CO2-neutrale fløj. Alle skolens elever havde mulighed for at bidrage, og vinderen kan ses herunder.