Udvalgenes dag

30.08.2022

Elevudvalgene er en helt central del af livet på skolen, og d. 30. august fik alle førsteårseleverne mulighed for at snuse til udvalgene, spørge til deres arbejde og ikke mindst melde sig ind. Udvalgene står for alt fra cafeer og fester til skoleradio og nye, klimavenlige tiltag, og det er en rigtig god måde at få venner på tværs af klasser og årgange.

Tilbage