Translokation

23.06.2023

Fredag d. 23. juni 2023 var glædens dag. På denne dag fejrede Espergærde Gymnasium og HF de 373 dimittender. Torvet var fyldt med glade studenter og stolte forældre. I sin translokationstale kom rektor Henrik B. Bæch ind på den generation, som ungdommen tilhører. Han henviste til den amerikanske ambassadør, der for nogle uger siden havde kaldt generationen for.

"Den klogeste generation, men også generationen med de største udfordringer. Det gentog han flere gange, og jeg er tilbøjelig til at give ham ret. Jeres generation er noget helt specielt, og I står i en særligt udfordret situation."

I talen kom rektor Henrik B. Bæch også ind på de mange aktuelle kriser, der præger verden. Han mindede om, at kriserne fylder overalt i mediebilledet.

"Så når I kigger ned i jeres telefoner, og det gør I jo ofte, så bliver I, når I har ryddet alle TIK-TOK-videoerne og memes’ene til side, konstant mindet om, at kloden er i krise."

Herudover berørte Henrik B. Bæch de store udfordringer, der er med at faktatjekke informationer og henviste til en professor.

"Ifølge Vincent Hendricks som er Professor ved Instituttet for Kommunikation på KU, er omfanget af informationer på nettet i dag så stort, at vi ikke længere er i stand til at faktatjekke alle informationerne, og derfor vælger vi oftest i stedet at tro på det, der virker mest sandsynligt."

Henrik B. Bæch slog til lyd for, at det er de stærke fælleskaber, der skal modgå disse trusler mod vores demokratier og åbne samfund.

"Fællesskaber samler mennesker og modvirker polariseringer, hvilket igen reducerer kriserne – i hvert fald, hvis fællesskaberne består af folk, der er dygtige til at arbejde sammen i fællesskaber."

Talen blev mødt af et stort bifald. Som en del af translokationen sang lærerne Kim Larsens "De smukke unge mennesker", og der blev uddelt eksamensbeviser. Sidst men ikke mindst hoppede studenterne på vognene og kørte afsted ud i den danske sommer. Tillykke til jer alle!

Læs hele rektors translokationstale her.

Tilbage