Translokation

24.06.2022

Fredag d. 24. juni var en festlig dag på EG, da skolen holdt translokation for 373 dimittender. Denne årgang har været særligt plaget af coronaepidemien, så det var en stor glæde at dimittere de glade unge mennesker på helt traditionel vis – nemlig i fællesskab på skolens samlingspunkt, Torvet.

At årgangen har været mærket af corona var også noget, som rektor, Henrik B. Bæch, lagde vægt på i sin tale.

"Det er umådeligt dejligt og tilfredsstillende for mig at se disse mange huer i år. For vi kommer ikke uden om det: jeres årgang har været ekstremt ramt af Corona, og uanset om I er HF’ere eller STX’ere, så har Coronaen været en særdeles uønsket følgesvend gennem hele jeres ungdomsuddannelse. Fagligt har I måttet kæmpe med især virtuel undervisning, men også alle mulige andre mindre optimale afarter af almindelig undervisning, og socialt har I skullet isolere jer fra den verden, I normalt boltrer jer i."

Henrik B. Bæch kom også ind på de udfordringer, som verden står overfor i et ’opløsningssamfund’, hvor der sættes spørgsmålstegn ved fx viden og køn, og hvor klimaforandringer og krig mere end noget andet er sat på dagsordenen. Og her bliver dannelsen, som studenterne får med fra gymnasiet, helt central.

"I er blevet studenter i en slags opløsningens tidsalder, og det er temmelig krævende, fordi opløsninger i samfundet er så komplekse at forstå og ikke mindst at begå sig i. Men der er faktisk en vej til at fungere bedre i 'opløsningssamfundets' følelsesladede kompleksiteter. Og det er at forholde sig dannet – altså at forholde os til os selv og ikke mindst til vores omverden."

"Og I har i særlig grad lært at være dannede. De konsekvenser, Corona fik for jeres gymnasietids faglige og sociale liv med nye regler for omgang med hinanden, hjemsendelser og isolation, har tvunget jer til at forholde jer til jer selv og jeres omverden under disse nye og meget udfordrende vilkår. Og I har gjort det helt fantastisk – langt bedre end nogen kunne have forventet."

Efter rektors tale blev der delt eksamensbeviser ud, hvorefter elevrådsforkvinde, Maria Søeballe Hilsted, også havde et par ord at sige til sin årgang.

"Suset fra første skoledag er her endnu, for nu går vi ud i en verden, som vi ikke kender. Og nu skal vi ud og skabe nye sus i vores liv."

"Vi fik at vide, at de to eller tre år på EG ville flyve forbi. Når jeg ser på jer og alle huerne, så ved jeg, at det er sandt. Det bliver svært at sige farvel, for EG er noget helt specielt, og denne årgang er noget helt specielt."

Studenterne kvitterede med stående bifald, da talen var slut. Efter translokationen steg alle studenterne op i deres vogne, og forældre, venner og ansatte vinkede, idet de kørte væk fra skolen og ud i deres nye liv.

Læs hele rektors translokationstale her.

Tilbage