Poesiens dag

20.02.2024

I februar fik førsteårseleverne lov at fordybe sig i poesiens verden til Poesiens Dag. Først skulle de arbejde med deres egne digte, inspireret af debutanten Amina Elmis digtsamling Barbar, hvor de skulle leve op til forskellige benspænd og bl.a. arbejde med sanselige beskrivelser, billedsprog of rytme. Dernæst var der samling på Torvet, hvor Elmi blev interviewet på scenen og læste op fra digtsamlingen.

Tilbage