Randrups legat

Studenter fra Espergærde Gymnasium og HF kan søge Fhv. skibsmægler Aage Randrups Legat, som uddeles til: ”Flittige elever til fortsat boglig eller faglig uddannelse herunder studieophold i udlandet”.

For at komme i betragtning SKAL du downloade og udfylde ansøgningsskemaet og vedhæfte følgende bilag:

  • Motiveret ansøgning
  • Eksamensbevis fra EG
  • Optagelsesbrev fra videregående uddannelse
  • Sidste karakterudskrift
  • Bevis for optag i udlandet
  • Budget for rejse/uddannelsesforløb
  • evt. anbefalinger
  • evt. andre relevante dokumenter

Der uddeles cirka 100.000 kr. hvert år i legatportioner på 10.000 kr.

Ansøgningen sendes til eg@eg-gym.dk senest d. 31.5-2017

Legaterne uddeles 1. juli 2017.

Hvem var Randrup?

På skolens Torv hænger en bronzeplade med hans navn, men i dagligdagen haster eleverne forbi uden at skænke den mange tanker. Det ændrer sig for de snarlige studenter i foråret, for skibsmægler Niels Johan Aage Randrup, født i Holbæk i 1885, testamenterede nemlig ved sin død hovedparten af sin formue til sin gamle skole - dengang kaldet Helsingør Latin- og Realskole. Det legat, som blev oprettet, giver alle studenter fra skolen mulighed for at få økonomisk støtte til deres videre uddannelse eller til et studieophold i udlandet.

Randrup skabte sin formue som skibsmægler i Helsingør fra 1901 og frem til 1920 og ved børs- og ejendomsinvesteringer. Han følte, at skolen havde givet ham den baggrund, som han byggede sit arbejdsliv på, og han ville derfor gerne give noget tilbage. Der findes ikke et fotografi af ham eller dagbogsoptegnelser, men hans ven, overtoldkontrollør Ernst Christensen, har beskrevet ham som et spændende og venligt menneske, der var meget sparsommelig - ikke mindst over for sig selv. Randrup havde fx en gammel radio, som han kun tændte for at lytte til børsnoteringerne - alt andet var uinteressant. Ernst foreslog flere gange, at han skulle købe et fjernsyn, men det mente Randrup var alt for dyrt. Ved hans død i 1970 lød den opsparede formue på en halv million kroner, og det er de penge, der i dag kommer EG's elever til gode.