Info om COVID-19

Her kan du følge med i de regler og retningslinjer, vi har på EG vedrørende COVID-19. Siden bliver opdateret løbende med ny information.

OBS: I vores sagsbehandling af smittetilfælde blandt elever tager vi udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens ”Information om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge”, som kan læses her.

Skolerejser i en coronatid

Coronasituationen ser desværre ikke ud til at ændre sig til det bedre i den nærmeste fremtid, og der er besluttet følgende vedr. skolerejser med overnatning for resten af skoleåret:

HF-studierejser i uge 11
Indtil videre holder vi fast i studierejser i udlandet i uge 11 for 1. HF. Ledelsen er i dialog med de involverede lærere om, hvad der skal ske, hvis rejserne ikke kan gennemføres.

3.g-studierejser i uge 15
Indtil videre holder vi fast i studierejser til afvikling i Danmark i uge 15 for nuværende 3.g’ere.

Der planlægges ikke andre skolerejser med overnatning på nuværende tidspunkt.
UVM har anbefalet, at man ikke tager på ture med overnatning. Dette gælder minimum indtil 2. januar. Da det pga. den nuværende coronaudvikling er vores vurdering, at anbefalingen sandsynligvis forlænges efter 2. januar, har vi af hensyn til planlægning/skemalægning af resten af skoleåret besluttet, at skemaet ikke friholdes til denne type aktiviteter. Skulle UVM ændre deres anbefaling efter 2. januar, kan der igen åbnes for muligheden for at planlægge ture med overnatning i Danmark. Disse aktiviteter inkluderer:

• Udvekslingsrejser
• ERASMUS
• Sprogrejser
• Skirejser
• Internationalt korps
• EGMUN
• Andre ekskursioner over flere dage i Danmark og udland

Snittet mellem, hvilke skolerejser der forsøges afviklet, og hvilke der ikke gør, er lagt ud fra et ønske om at øge sandsynligheden for, at alle elever på EG når at opleve en rejse med overnatning i EG-regi - samtidig undgår vi for mange rejser, som kort før afvikling vil være i risiko for at blive aflyst.

Krav om mundbind

Fra torsdag d. 29.10.20 skal alle ansatte og elever bære mundbind eller visir på EG. Mundbind er et supplement til de allerede gældende restriktioner om fx afstand mellem klasserne og afspritning, som er forlænget til og med d. 2.1.20. Kravet om mundbind betyder følgende:

For elever
Som elev skal man bære mundbind (stof eller engangs) eller visir, når man bevæger sig rundt på fællesarealerne på skolen. Når man sætter sig, kan man tage mundbindet eller visir af. I undervisningslokalerne med klasserne og valgholdene er mundbind eller visir ikke obligatorisk, men tilladt.

Elever skal selv sørge for mundbind, og har man glemt mundbind, kan de købes i kantinen.

For ansatte
Som ansat skal man bære mundbind (stof eller engangs) eller visir når man bevæger sig rundt på fællesarealerne på skolen. Lærerværelserne medregnes som fællesarealer. Når man sætter sig, kan man tage mundbind eller visir af. TAP’ere og ledelse skal ikke bære mundbind når de bevæger sig i egne kontorer. I undervisningslokalerne med klasserne og valgholdene er mundbind ikke obligatorisk, men tilladt i de to første moduler man underviser. Har man flere end to undervisningsmoduler, skal man bære mundbind eller visir i resten af dagens undervisningsmoduler.