Tung trafik på Gymnasievej

20.08.2021

Der er i øjeblikket et stort byggeri i gang på den anden side af Gymnasievej. Det har betydet, at der omkring skolestart har været en del tung trafik, som gør det vanskeligt at aflevere og hente elever på skolens matrikel.

Vi er ikke herrer over trafikken, men vi er i dialog med kommunen, som har bedt byggepladsen om at rette op og tage hensyn. Men indtil videre vil vi anbefale, at elever går eller cykler til skolen, eller bliver sat af og samlet op andre steder end på Gymnasievej.

Tilbage