Fokus på elevtrivsel

11.09.2018

D. 11. og 12. september afholdte EG et arrangement om elevernes trivsel for alle 2.g'ere, hvor også repræsentanter fra Uddannelsesministeriet og Helsingør Kommune deltog. Her debatterede de blandt andet årsagerne til stress hos eleverne og satte ord på EG-ånden. "Eleverne er EG-ånden, så det er os der er ansvarlige for at engagere os," forklarede en elev. Også tryghed i hverdagen og den gensidige respekt mellem eleverne blev fremhævet.

Tilbage