Pige/dreng-middage

06.09.2018

Af rektor Henrik B. Bæch

Der har de sidste dage været en del omtale i pressen af de såkaldte pige/dreng-middage, hvor EG også har været nævnt. Det skyldes nogle elevers udtalelser om, at de er bekendt med et arrangement af den slags for EG’s elever. Jeg skal præcisere, at der er tale om et arrangement, som skolen intet har med at gøre – det bliver arrangeret af eleverne på eget initiativ i deres fritid, og det er derfor frivilligt at deltage. Der er altså ikke tale om et skolearrangement. Alligevel tager vi naturligvis vores forholdsregler.

Vi har jævnligt fokus på at tale med eleverne om de værdier, vi værner om. I den forbindelse opfordrer vi til, at deres aktiviteter hverken diskriminerer, udstiller eller overskrider nogens grænser, og at de ikke deltager i noget, der gør. Jeg har desuden arrangementet på dagsordenen til elevrådsmødet fredag d. 6. september og på den kommende morgensamling. Her oplyser jeg, at skolen tager stærkt afstand fra krænkende adfærd, ligesom jeg minder dem om vores værdier og opfordrer dem til generelt ikke at afholde eller deltage i krænkende aktiviteter. Yderligere oplyser jeg, at de ikke kan reklamere for eller rekruttere elever til deres private arrangementer på skolen eller via skolens informationskanaler. Endelig oplyser jeg, at hvis vi får kendskab til, at navngivne elever krænker andre elever i eller uden for skolen, kan og vil vi behandle sagen og sanktionere i overensstemmelse hermed.

Når dette er sagt, skylder jeg også at nævne, at vores elever er rigtigt dygtige til at arrangere og afholde gode og hyggelige begivenheder for hinanden. Det er bestemt ikke min opfattelse, at dette arrangement tegner et generelt billede af elevernes aktiviteter.

Jeg henviser i øvrigt til mine udtalelser i Helsingør Dagblad.

Tilbage