Indlæg om EG

Der sker en masse på EG, og på denne side får nogle af dem et ord med på vejen. Her kan du læse artikler og indlæg skrevet af skolens ledelse.

16.12.2019: Julekalender på Instagram

Af rektor Henrik Boberg Bæch

Der har i december måned været et stort mediefokus på gymnasielevers elevjulekalendere på Instagram. En del gymnasier heriblandt EG har været udsat for dette fokus. I julekalenderne optræder billeder af elever af begge køn, og billederne ledsages af en tekst, der meget nemt kan opfattes krænkende og/eller sexistisk, idet den fremhæver eleverne for deres udseende.

I den forbindelse har vi talt til alle eleverne ved en fællessamling på Torvet, og mere grundigt med hele elevrådet. Vi har talt om de værdier, sådan en kalender repræsenterer, og stort set alle elever er enige i, at julekalenderen bryder med skolens værdier. Til medierne har jeg udtalt, at julekalenderen ikke er forenelig med gymnasiets værdier, og at vi tager afstand fra den. Da der er tale om en privat anonym Instagramkonto, er vores handlemuligheder i forhold til selve kalenderen begrænsede – vi kan f.eks. ikke sanktionere tiltaget. Vi er dog gået ud og har opfordret de anonyme personer bag julekalenderen til at nedlægge den, hvilket efterfølgende også er sket.

I forbindelse med offentliggørelsen af kalenderen i medierne er der samtidigt peget på, at dette skulle repræsentere en dårlig ungdomskultur på EG. Intet kunne være mere forkert. På EG har vi en meget høj grad af elevindflydelse, hvorfor elevkulturen især bærer præg af et omfangsrigt og meget aktivt elevsamarbejde omkring de faglige såvel som en række sociale, kulturelle og kunstneriske aktiviteter - mange med et medmenneskeligt sigte. Hvert år samler eleverne f.eks. et meget stort beløb ind til fattige lande via Operation Dagsværk. De har også oprettet et Røde-Kors-udvalg, der laver frivilligt humanitært arbejde. Eleverne laver også teaterstykker om det at være ung og den svære kærlighed, de inviterer grundskoleelever til en FN-debatdag, hvor de debatterer klodens udfordringer, osv. (se evt. flere gode tiltag her på siden under nyheder).

Med andre ord har vi en helt fantastisk god, rummelig og aktiv ungdomskultur her på gymnasiet, men på et gymnasium med knapt 1200 unge mennesker, der prøver grænser af i deres udvikling mod at blive voksne, bliver der også ind imellem trådt ved siden af, som tilfældet er med julekalenderen. Det sker på EG, lige som det er sket på en række andre gymnasier her i december i år. Det fortæller måske noget om de få personer, der for egen regning, og i privat anonymt regi, har oprettet julekalenderen på Instagram, men det siger intet om resten af eleverne på gymnasiet og heller intet om den generelle kultur.

Det siger sig selv, at vi ikke kan garantere, at det ikke sker igen. F.eks. kan alle og enhver til enhver tid oprette en anonym konto på de sociale medier med budskaber af enhver art. Til gengæld garanterer vi, at hver gang vi bliver opmærksomme på tiltag, der ikke er forenelige med gymnasiets værdier, handler vi på det med det dobbelte formål at få stoppet tiltaget og få værdierne debatteret med eleverne. Begge formål er vigtige, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at påvirke ungdomskulturen.